O nás
Sídlo:
Krnov - Pod Cvilínem, Chářovská 1124/119, PSČ 794 01
Statutární orgán:
jednatel - Vladimír Valášek
Zápis do OR:
Krajský soud v Ostravě, sp.zn. oddíl C, vložka 4319
IČ:
47679743
DIČ:
CZ47679743
tel.:
554 612 216, 554 614 157
e-mail:
vliva@vliva.cz
ID datové schránky:
y6qaz8r
 

Vyhledávání

VLIVA Krnov s.r.o.

 

Politika firmy

1) Podstatou naší strategie je efektivní rozvoj podnikatelských aktivit, sloužící k trvalému a kvalifikovanému uspokojování současných i budoucích potřeb našich zákazníků.

2) Chceme být vyhledávaným, obchodně i ekonomicky prosperujícím dodavatelem služeb v oblasti provádění staveb v rozsahu UT a ZTI, montáže a revize vyhrazených plynových zařízení a plynovodů.

3) Základem organizace firmy jsou jednoznačně vymezené odpovědnosti a pravomoci. Náš integrovaný systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti je zaměřen do všech činností prováděných ve firmě a tvoří nedílnou součást firemního řízení.

4) Účinnost a efektivnost systému řízení a řízení cílů pro neustálé zlepšování je hlavním úkolem vedoucích pracovníků. Sledování a vyhodnocování účinnosti systému, prevence znečišťování, vzniku úrazů a poškození zdraví je nezastupitelným úkolem vedení firmy.

5) Vedení firmy vytváří pozitivní prostředí a motivuje pracovníky k plnému zapojení jejich schopností pro dosahování prospěchu firmy. Kvalitní výsledky jsou stěžejním kritériem pro hodnocení.

6) Pro všechny pracovníky naší firmy platí: plnit pracovní úkoly v termínu, bezchybně a ve stanovené ekonomické normě a soustavně zlepšovat vlastní práci.

7) Kultura naší firmy, vnitřní i vnější vztahy, jsou založeny na korektnosti a informovanosti.

8) Dodavatele a partnery vybíráme ke spolupráci s cílem uspokojit požadavky zákazníků a zlepšovat prospěch firmy.

9) Pozitivní vztah k životnímu prostředí a bezpečnosti práce je nedílnou součástí řízení firmy. Má stejnou úroveň důležitosti jako zodpovědnost pracovníků, spokojenost zákazníka a zisk.

10) Zavedený a udržovaný integrovaný systém dle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007, plnění všech požadavků orgánů veřejné a státní správy a požadavků zákazníka poskytuje zákazníkovi přiměřenou jistotu kvality produktů s odpovídajícími vlastnostmi.

2. 1. 2012                   Vladimír Valášek