O firmě

Firma VLIVA Krnov s.r.o. vznikla v roce 1992 jako společnost zabývající se obchodní činností, ale již od roku 1993 se začala orientovat na provádění stavebních prací. Od roku 1994 jsme se zaměřili na provádění prací technických zařízení budov – plyn, topení, voda, kanalizace, MaR apod. a tento trend udržujeme a rozšiřujeme až do současnosti.

Provádíme dodavatelskou činnost v oblasti dodávek, montáží a revizí vyhrazených plynových zařízení (plošné plynofikace, plynovodní přípojky).

Dále provádíme veškeré topenářské, instalatérské a potrubářské práce.

Disponujeme dostatečným personálním obsazením a technickým vybavením pro zajištění námi nabízených prací, samozřejmě se všemi nutnými potřebnými osvědčeními.

Ve firmě pracuje 25 zaměstnanců mající všechna potřebná osvědčení a oprávnění. Montážní pracovníci mají předepsanou kvalifikaci k provádění montážních svářecích prací v potřebném rozsahu. Pracovníci firmy jsou pravidelně proškolování v návaznosti na příslušné zákony, vyhlášky, normy a vnitřní předpisy firmy VLIVA Krnov s.r.o.

Plyn

Zabýváme se komplexní výstavbou, rekonstrukcemi a přeložení NTL a STL plynovodu do tlaku 5 baru – plast a ocel, plynovodních přípojek a odběrných plynových zařízení – plast a ocel, vč. zemních prací, dodávky a montáže skříně HUP, regulátoru tlaku plynu, vymístění plynoměru, tlakových zkoušek, revizí a zajištění projektové dokumentace a geodetického zaměření realizovaných staveb. Dále provádíme odpojení plynovodních přípojek, vč. zabezpečení nezbytné dokumentace, odstraňování poruch na plynárenských zařízeních do tlaku 5 baru. Provádíme montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení. Poskytujeme poradenství v oboru plynárenství – plynofikace bytů, rodinných domů, jiných budov.

Reference

Technická zařízení budov

V oboru vytápění provádíme montáže a dodávky systému vytápění pro administrativní, občanské, výrobní, skladové a obchodní budovy. V oboru zdravotechnika provádíme nadzemní rozvody vody a kanalizace včetně dodávky a montáže sanitární keramiky a zařizovacích předmětů. Provádíme plynoinstalace: nadzemní STL a NTL rozvody plynu pro veškeré typy budov. Zajišťujeme dodávku a realizace plynových kotelen včetně MaR, dodávku a montáž plynových spotřebičů. Provádíme podtlakové odvodnění střech: montáže a dodávky podtlakových systému odvodnění střech, rozvody stlačeného vzduchu v jakémkoliv materiálovém provedení a komplexní dodávku a montáž solárních systémů.

Reference

Inženýrské sítě

Zabýváme se výstavbou inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci, prováděním vodovodních a kanalizačních přípojek, teplovodů, tlakové kanalizace, rekonstrukcí stávajících vodovodních a kanalizačních řádů, dodávkou a montáží čerpacích stanic. Provádíme a zajišťujeme zemní práce vč. terénních úprav.

Reference