Reference - Plyn

Reko MS Frýdek-Místek - Rokycanova +3

Pro investora a našeho partnera společnost GasNet Služby s.r.o. jsme realizovali výstavbu NTL plynovodu PE d63 až PE d315 v celkové délce 750 m, 27 ks domovních přípojek v délce 209 m vč. zemních prací a finální úpravy povrchů.

Investor: GasNet Služby s.r.o.
Termín realizace: 03/2021 - 06/2021
Reference - Plyn

Reko MS Opava - 1. etapa 1. & 2. část

Pro investora a našeho partnera společnost GasNet Služby s.r.o. jsme realizovali výstavbu STL plynovodu pe d63 až PE d90 v celkové délce 1108 m a výstavbu NTL plynovodu PE d225 v celkové délce 61 m, 73 ks domovních přípojek v délce 435 m vč. zemních prací a finální úpravy povrchů.

Investor: GasNet Služby s.r.o.
Termín realizace: 03/2021 - 09/2021
Reference - Plyn

Reko MS Opava - 2. etapa 3. část

Pro investora a našeho partnera společnost GasNet Služby s.r.o. jsme realizovali výstavbu STL plynovodu PE d110 až PE d315 v celkové délce 92 m a výstavbu NTL plnyvodu PE d90 až PE d315 v celkové délce 557 m, 15 ks domovních přípojek v délce 163 m vč. zemních prací a finální úpravy povrchů.

Investor: GasNet Služby s.r.o.
Termín realizace: 06/2021 - 11/2021
Reference - Technická zařízení budov

BD Opava - Olomoucká

Pro generálního dodavatele a našeho dlouholetého partnera společnost Slezské stavby Opava s.r.o. jsme realizovali na této stavbě pro 4 bytové domy kompletní dodávku a montáž ÚT vč. 6 kotelen, MaR, podlahového vytápění, rozvody NTL plynovodu, ZTI – vnitřní vodovod, požární vodovod vč. hydrantů, vnitřní kanalizace, montáž zařizovacích předmětů pro 84 bytových jednotek.

Generální dodavatel: Slezské stavby Opava s.r.o.
Termín realizace: 10/2019 - 09/2021
Reference - Technická zařízení budov

Prodloužení přejímací haly Šumperk

Pro generální dodavatele a našeho dlouholetého partnera společnost FEMONT OPAVA s.r.o. jsme realizovali na této stavbě dodávku a montáž vytápění vč. teplovodních ohřívačů, rozvody stlačeného vzduchu a požárního vodovodu.

Generální dodavatel: Femont Opava s.r.o.
Termín realizace: 09/2020 - 11/2020
Reference - Inženýrské sítě

BD Opava - Olomoucká

Pro generálního dodavatele a našeho dlouholetého partnera společnost Slezské stavby Opava s.r.o. jsme realizovali na této stavbě kompletní dodávku a montáž vodovodu TLT DN80 v délce 109 m a PE d90 v délce 155 m vč. 8 ks přípojek PE d63 v délce 164 m, výstavbu STL a NTL plynovodu PE d63 v celkové délce 282 m a 8 ks domovních přípojek PE d32 v délce 134 m.

Generální dodavatel: Slezské stavby Opava s.r.o.
Termín realizace: 11/2019 - 01/2021
Reference - Inženýrské sítě

Technická vybavenost RD Lipovský kopec

Pro generálního dodavatele společnost K+K služby s.r.o. jsme realizovali na této stavbě kompletní dodávku a montáž vodovodu PE d90 v celkové délce 182 m vč. 18 ks přípojek PE d32 v délce 173 m, kompletní dodávku a montáž kanalizace PVC DN 250 v celkové délce 200 m vč. 18 ks přípojek PVC DN 150 v délce 126 m, 5 ks betonových šachet DN 1000, 2 ks plastových šachet d425 a 18 ks plastových šachet d315.

Generální dodavatel: K+K služby s.r.o.
Termín realizace: 09/2021 - 11/2021