Reference - Plyn

Reko MS Krnov - Jiráskova +5

Pro investora a našeho partnera společnost GasNet s.r.o. jsme realizovali výstavbu STL a NTL plynovodu PE d63 až PE d225 v celkové délce 1 278 m včetně 105 ks domovních přípojek v délce 694 m.

Investor: GasNet s.r.o.
Termín realizace: 04/2019 - 08/2019
Reference - Plyn

Reko MS Bruntál - Dukelská

Pro investora a našeho partnera společnost GasNet s.r.o. jsme realizovali výstavbu STL plynovodu PE d225 v celkové délce 258 m.

Investor: GasNet s.r.o.
Termín realizace: 12/2016 - 05/2017
Reference - Plyn

Reko MS Jeseník - Vančurova +2

Pro investora a našeho partnera společnost GasNet s.r.o. jsme realizovali výstavbu STL plynovodu PE d90 v celkové délce 302 m včetně 8 ks domovních přípojek v délce 60 m.

Investor: GasNet s.r.o.
Termín realizace: 05/2018 - 07/2018
Reference - Technická zařízení budov

Rekonstrukce výrobní haly Ferram

Pro generální dodavatele a našeho dlouholetého partnera společnost FEMONT OPAVA s.r.o. jsme realizovali na této stavbě dodávku a montáž vytápění vč. plynových infrazářičů, rozvody průmyslového STL a NTL plynovodu, rozvody stlačeného vzduchu, dusíku a ZTI (vnitřní vodovod, kanalizace a zařizovací předměty).

Investor: Femont Opava s.r.o.
Termín realizace: 01/2020 - 03/2020
Reference - Technická zařízení budov

Penzion IV. - Hálkova, Opava

Bytový dům pro seniory s celkem 52 byty, z toho 16 plně bezbariérových a společenským zázemím. Pro generálního dodavatele společnost Metrostav a.s. jsme realizovali na této stavbě kompletní dodávku a montáž splaškové a dešťové kanalizace vč. retenčního jezírka a zemních prací, ZTI – vnitřní vodovod, požární vodovod vč. hydrantů, solární systém, zařizovací předměty vč. koupelnových doplňků, a vytápění – dodávka a montáž předávací stanice, rozvodů potrubí a otopných těles.

Generální dodavatel: Metrostav a.s.
Termín realizace: 11/2018 - 04/2018
Reference - Technická zařízení budov

Jazyková škola - Válečkova, Opava

Výukové centrum Helen Doron English v Opavě. Pro generálního dodavatele a našeho dlouholetého partnera společnost Slezské stavby Opava s.r.o. jsme realizovali na této stavbě kompletní dodávku a montáž splaškové a dešťové kanalizace, podlahového vytápění, rozvody NTL plynovodu, kotelnu a ZTI – vnitřní vodovod, požární vodovod vč. hydrantů, zařizovací předměty vč. koupelnových doplňků.

Generální dodavatel: Slezské stavby Opava s.r.o.
Termín realizace: 08/2018 - 12/2018
Reference - Inženýrské sítě

Modernizace mléčné farmy Uhlířov

Pro generálního dodavatele a našeho dlouholetého partnera společnost Slezské stavby Opava s.r.o. jsme realizovali na této stavbě kompletní dodávku a montáž vodovodu z předizolovaného potrubí v délce 100 m, tlakové kanalizace z PE potrubí v celkové délce 317 m, splaškové kanalizace z KG potrubí v délce 758 m vč. dodávky a montáže revizních plastových a betonových šachet.

Generální dodavatel: Slezské stavby Opava s.r.o.
Termín realizace: 11/2016 - 03/2017
Reference - Inženýrské sítě

Rekonstrukce rozvodů teplé vody - Sídliště Sv. Michala, Vrbno pod Pradědem

Pro investora stavby Město pod Pradědem jsme realizovali rozvody teplovodu z předizolovaného ocelového potrubí v celkové délce 227 m vč. zemních prací, terénních úprav a asfaltace.

Investor: Město Vrbno pod Pradědem
Termín realizace: 07/2017 - 10/2017
Reference - Inženýrské sítě

Projekt SAF - Bruntál

Pro generálního dodavatele a našeho dlouholetého partnera společnost STRABAG a.s. jsme realizovali na této stavbě kompletní dodávku a montáž areálového vodovodu z plastového potrubí PE100RC d160 v délce 492 m a d63 v délce 150 m.

Generální dodavatel: STRABAG a.s.
Termín realizace: 04/2020 - 06/2020